ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή (Άρθρο 9) έχετε το αναφαίρετο δικαίωμα αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Αγοράς που συνάψατε με τον Πωλητή για να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε από το kikocosmetics.gr χωρίς καμία κύρωση και χωρίς να προσδιορίσετε την αιτιολογία (αναίτια υπαναχώρηση) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που τα παραλάβατε. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται όταν θέλετε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και να λάβετε πίσω τα χρήματά σας. Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε βερνίκια νυχιών, μολύβια, mascara, eyeliner, lip gloss, lipstick, lip liner και προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα.

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των αγορασθέντων αγαθών. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα αγαθά με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω άρχεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

Για την υπαναχώρηση απαραίτητο είναι να συμπληρωθεί και να αποσταλεί, σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας Καταναλωτή, το υπόδειγμα Έντυπου Υπαναχώρησης (θα το βρείτε εδώ) και να συνοδεύει την παραγγελία σας μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής). Οι επιστροφές πρέπει να γίνονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Gold Air SA, Θέση Ρουπάκι, 19300 Ασπρόπυργος (υπόψιν ΚΙΚΟ MILANO)


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Χρήστης/Πελάτης διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα επιστροφής των προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της παραλαβής τους με σκοπό την αντικατάστασή τους με άλλο προϊόν. Σε περίπτωση που η αξία του προϊόντος είναι μικρότερη των 15€, δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση προϊόντος και στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων. Για επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων εντός Ελλάδας επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφορικών.

Ρητά συμφωνείται ότι η αντικατάσταση των προϊόντων πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρεία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε. Η εταιρεία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, σφραγίδες ασφαλείας που έχουν παραβιαστεί ή δεν είναι πλήρες, εντός της αρχικής τους συσκευασίας και δεν συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα τα οποία λάβατε από εμάς. Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε βερνίκια νυχιών, μολύβια, mascara, eyeliner, lip gloss, lipstick, lip liner και προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα.


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η αντικατάσταση προϊόντων καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι ασκείται έγκυρα εφόσον - πέραν της συμμόρφωσης με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον  Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή και που περιγράφονται στις Παραγράφους 9.1 και 9.2 ως άνω - πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύνολό τους: 

α. η Φόρμα Επιστροφής που αποστέλλεται online μέσω του Ιστότοπου kikocosmetics.gr ή άλλη ρητή δήλωση της απόφασης υπαναχώρησης από τη Σύμβαση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά και να έχουν σταλεί στον Πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την φυσική παραλαβή των αγορασθέντων αγαθών ή τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού της παραγγελίας.

β. Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε βερνίκια νυχιών, μολύβια, mascara, eyeliner, lip gloss, lipstick, lip liner και προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα.

γ. η σφραγίδα ασφαλείας, εφόσον αυτή υπάρχει, πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων,

δ. τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία, όπως επίσης και από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο,

ε. τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να παραδίδονται στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή της κοινοποίησης στον Πωλητή της απόφασής υπαναχώρησης από τη Σύμβαση,

ζ. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιές. Το δέμα επιστροφής θα πρέπει να συσκευαστεί σωστά ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές, κατά την μεταφορά, στο προϊόν ή την συσκευασία. Αν το προϊόν αγοράστηκε από κατάστημα η επιστροφή του γίνεται αποκλειστικά στο κατάστημα.ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ/ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

1.   Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της SLF GREECE ΜΟΝ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της SLF GREECE ΜΟΝ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν με υπαιτιότητα του kikocosmetics.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (από λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, δύναται είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσετε την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η online Φόρμα Επιστροφής προϊόντων την οποία θα βρείτε εδώ. 

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

- Εάν με υπαιτιότητα του kikocosmetics.gr πουλήθηκαν προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, ελαττωματικό προϊόν κλπ). Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δύναται είτε να μην αποδεχτεί να παραλάβει το προϊόν εξ αρχής, είτε να ζητήσει την επιστροφή του. Για την επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί η online φόρμα επιστροφής προϊόντων την οποία θα βρείτε εδώ. Τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του επιστρεφόμενου προϊόντος να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν τότε, δε θα του σταλεί νέο προϊόν και θα πρέπει ο πελάτης να προβεί σε νέα παραγγελία/αγορά. Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που παραδόθηκε.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

2.   Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη.

Διατηρείτε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως και χωρίς υποχρέωση ανακοίνωσης του λόγου για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Στην περίπτωση Επιστροφής με σκοπό την Αντικατάσταση/Αλλαγή του προϊόντος, επιβαρύνονται με το ποσό των τριών Ευρώ (€3) για την επιστροφή και με το ποσό των δυόμιση Ευρώ (€2,5) για την επαναποστολή. 

Σε περίπτωση τελικής Επιστροφής του προϊόντος/Υπαναχώρηση, τα έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό ποσό της Επιστροφής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, τα προϊόντα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση.

Εάν χρησιμοποιήσετε διαφορετικό μεταφορέα από αυτόν που υποδεικνύεται από τον Πωλητή, θα πρέπει να καταβάλετε εσείς τα έξοδα αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων με τα οποία επιβαρύνεστε. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης, θα έχετε εσείς την ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά στα προϊόντα κατά τη μεταφορά, που θα οφείλεται σε κακή επιλογή μεταφορέα και/ή τρόπου αποστολής. ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν προς αντικατάσταση ή υπαναχώρηση θα πρέπει να μας αποστείλετε τη Φόρμα Επιστροφής την οποία λάβετε με την αποστολή της παραγγελίας σας ή να την κάνετε download πατώντας εδώ.

Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 211 1088889 Δευτέρα – Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ.

Handcrafted by Netsteps